Paslaugos

 • Patikrinimas prieš technin? apži?r?:

  - važiuokl?s patikra;

  - variklio patikra;

  - skys?i? ir j? nuotekio patikra;

  - k?bulo ir išmetinimo sistemos patikra;

  - stabdži? patikra ant stabdži? efektyvumo stendo;

  - žibint? patikra ir reguliavimas ant stendo;

  - CO patikra ir reguliavimas.

   

  Vis? nustatyt? gedim? šalinimas. Paruošimas techninei apži?rai.

  Daugiau informacijos ir išankstin? registracija telefonu 8 612 44244.

2011-2015 UAB eSERVISAS.eu Visos teis?s saugomos.